Material

Behöver du undervisningsmaterial kring ett visst tema? Kanske hittar du något här. Materialet är samlat enligt temaområden. Materialet är för det mesta utarbetat för en viss åldersgrupp elever, men det kan anpassas också till andra stadier.

 

Undervisningsmaterialet är samlat under följande rubriker:

  • Bibeln
  • Psalmboken
  • Etik och troslära
  • Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland idag
  • Kyrkohistoria
  • Mission och internationell diakoni

 

Morgonsamlingsmaterialet är indelat i två grupper och finns under respektive huvudrubrik:

 

Material för den andliga och kristna fostran

finns tills vidare på Sacristas materialsida för kristen fostran.

 

Sidorna kompletteras vartefter vi får mer material.

 

Bibeln – den omstridda boken

Bibeln är den mest spridda och lästa boken i hela världen. Det finns människor som berättar om att Bibeln har förändrat deras liv totalt. Bibeln är förbjuden i många ... Läs mera

Psalmboken – en kulturskatt

Psalmboken är vid sidan av Bibeln en bok som genom generationerna har fått betyda väldigt mycket. Vid olika brytningsskeden i livet har psalmer en central plats. Likaså i kyrkoåret och i skolans traditionella fester. Läs mera

Etik och troslära

Etik är alltid förankrad i en viss värdegrund. Därför är det naturligt att etikundervisningen blir kvar som en del av religionsundervisningen. Läs mera

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland idag

Vilket låter intressantare: att undersöka kyrkobyggnaden och dess omgivning med alla sinnen eller att ta reda på statistik, stiftsindelningar och liknande? Läs mera

Kyrkohistoria

År 2017 blir det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina teser på dörren till slottskyrkan i Wittenberg. Därmed hade reformationen inletts. Läs mera

Mission och internationell diakoni

Via sju officiella missionsorganisationer och Kyrkans utlandshjälp kanaliseras Evangelisk-lutherska kyrkans medel till hjälpbehövande i andra länder. Vad kan de ha för nytta av mina gamla julkort och frimärken? Läs mera

Länkar till idéer, spel och aktiviteter för religionsundervisningen

Barnens webbkyrka (på finska) Läs mera

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)