Läs mer

Årsklocka för att underlätta läsårsplaneringen i skolorna

Åsklockan med tips för skolorna är till för att underlätta läsårsplaneringen:

Välsignelse inför skolstarten, aug. – kontakta den lokala församlingen

Bokmässan, okt. – Välkommen till Kyrkan på bokmässan!

Veckan för barnens rättigheter, nov. – mera info här

Retreat för lärare på Snoan, nov. – mera info här

Ekumeniska ansvarsveckan, tema 2021 Måttlighet, okt. –  mera info här

Adventskyrka och julkyrka, dec. – kontakta den lokala församlingen

Den internationella veckan för interreligiös harmoni, feb – mera info här

Gemensamt ansvar, feb. – mera info här

PRAO i församlingen, varierar – mera info här

Ekofastan, feb/mars – mera info här

Påskkyrka, påskvandring, mars/april – kontakta den lokala församlingen

Stafettkarnevalen, maj – Välkommen till vårt tält på stafettkarnevalen!

Vårkyrka, maj – kontakta den lokala församlingen

Pilgrimsvandring för lärare längs St Olovs sjöled (Åbo- Kökar), juni – mera info här

Information om vad man kan göra med hela klassen och i vilka fall man ska erbjuda alternativprogram för dem som inte är med i ev.luth.rel finns bl.a. i Hej från kyrkan! Tveka inte heller att kontakta helena.salenius@evl.fi, 050- 4343192