Läs mer

BAKELSER, film för unga om Borgå stift 100 år

“Bakelser” – en film om Borgå stift 100 år för ungdomar

Ungdomarna Lisa och Tony hittar av en slump en mobiltelefon. I hopp om hittelön och med hjälp av olika ledtrådar hittar de så småningom telefonens ägare – och får sin hittelön.

Klistermärket “Borgå stift 100- år” och samtal från kyrkoherdar runt om i stiftet leder dem till Domkyrkan. Kyrkvaktmästaren Tommy lär dem vem som egentligen är boss i kyrkan och ger dem tips om att de kan hitta telefonens ägare, biskopen, i Domkapitlet.

Filmen är gjord för konfirmandundervisningen och religionsundervisningen i årskurs 8-9, men lämpar sig också för andra åldersgrupper.

Begrepp som tas upp i den 9 minuter långa filmen är: stift, domkyrka, biskop, biskopsstav, domkapitel och kyrkoherde. På ett humoristiskt sätt poängteras också att det är Jesus, och inte biskopen och administrationen, som är det centrala i kyrkan.

(Utgående från filmen kan man också ta upp prästvigning, altarring, biskopsskjorta, Åbo domkyrka, ärkebiskop.)

Mera om stiftsjubileet finns på evl.fi/borgastift100