Läs mer

Kyrkans samtalstjänst hjälper

Kyrkans samtalstjänst, chatten håller öppet vardagar dagtid 13–16 och måndag till torsdag kvällstid 19–21 (under mars ända till 23), fram till påsk. Det hjälper att sätta ord på sina tankar och känslor. Här är kyrkans samtalstjänst en möjlighet. Öppna samtalstjänsten här: samtalstjanst.fi