Läs mer

Retreat för lärare 19–21.11.2021 på retreatgården Snoan i Lappvik

 

En retreat är ett bra sätt att ladda batterierna, stanna upp och hinna ifatt sig själv. Det finns möjlighet att njuta av tystnad, ensamhet, tyst gemenskap, vila, god mat och fridfull natur.

Ordet ”retreat” på engelska beskriver bra vad det är fråga om; att ”dra sig tillbaka för att under några dagar leva ett stilla liv”. En tyst retreat bygger i den kristna traditionen på en klar struktur. Balansen mellan tal och tystnad erbjuder trygga ramar att stanna upp och ta hand om sig själv. Programmet består av morgonmässor, meditationsstunder och vägledning. Eftersom retreaten kännetecknas av kravlöshet och frivillighet så deltar man i de programpunkter man vill. Den som önskar kan också boka tid för enskilt samtal med retreatledarna och/eller massage. Retreatledare i år är läraren och prästen Camilla Norkko och sakkunnig i skolsamverkan på Kyrkostyrelsen Helena Salenius.

Anmäl dig här senast 1.11 2021.

Hälsningar
Helena (helena.salenius@evl.fi, tfn 050 434 3192).