Läs mer

Välkommen till webbplatsen Skolan och kyrkan!

Samarbetet mellan kyrkan och skolan har påverkats mycket bl.a. av pandemin. Eftersom vi alla jobbar tillsammans för barnen och de unga är det värt allt besvär att skapa och upprätthålla goda kontakter och gott samarbete!

Här kan du läsa om hur skolor och församlingar kan samarbeta. Vi på Kyrkostyrelsen har valt att illustrera samarbetet med fyra korgar. Samarbetskorgarna har sin grund i Utbildningsstyrelsens anvisningar. När de olika korgarna för samarbete hålls åtskilda skapar det klarhet i hur skolor och församlingar kan samarbeta så att religionsfriheten förverkligas. Det är viktigt att alla parter känner till inom vilka ramar man kan och får samarbeta.

På vår sida hittar du kontaktuppgifter till lokala församlingar och länkar till kyrkans olika samarbetspartners till exempel organisationer som jobbar med global fostran, religionsdialog och kulturell mångfald. Här finns material som kan användas i religionsundervisningen, livsåskådningskunskap och för helhetsskapande undervisning över läroämnesgränserna.

Skolor och församlingar har en lång tradition av att samarbeta men samarbetet behöver hela tiden uppdateras och förnyas för att kännas relevant.