Läs mer

Församlingens anställda kan vara en värdefull resurs i skolan

I många skolor skulle det behövas flera vuxna. Många av församlingens ungdomsarbetsledare skulle gärna delta i skolans vardag på olika sätt.

Ta vara på de resurser samarbete medför! Det finns många olika sätt att samarbeta!

Vi på Kyrkostyrelsen har valt att illustrera samarbetet med fyra korgar. Samarbetskorgarna har sin grund i Utbildningsstyrelsens anvisningar, som

skapar klarhet i hur skolor och församlingar kan samarbeta så att religionsfriheten förverkligas. Det är viktigt att alla parter känner till inom vilka

ramar man kan och får samarbeta.

Skolor och församlingar har en lång tradition av att samarbeta men samarbetet behöver hela tiden uppdateras och förnyas för att kännas relevant.