Läs mer

Veckan för barnets rättigheter

Veckan för barnets rättigheter infaller i år 15-21.11 2021. Internationella barndagen firas i Finland och runt om i världen årligen den 20.11 till ära av att FN:s konvention om barns rättigheter godkändes.

Tema för veckan 2021 är barnets rätt till gott bemötande, ”Jag är betydelsefull, du är betydelsefull”

Kampanjen #JagÄrBetydelsefull #DuÄrBetydelsefull #RättTillGottBemötande #BarnetsRättigheter betonar barnets rätt till skydd och särskild omsorg.

Veckan för barnets rättigheter är en temavecka med aktiviteter om barnets rättigheter. Veckan riktar sig till skolorna och daghemmen vars syfte är att göra barnets rättigheter mer kända bland barn, ungdomar, lärare och personal inom skolar och småbarnspedagogiken genom gemensamma aktiviteter.

Veckan för barnets rättigheter firas i år synligt också utanför skolorna! Redan i flera år har man firat barnens vecka som inriktat sig på fritids- och hobbyverksamhet. Nu kommer den att utgöra en del av veckan för barnets rättigheter, och alla kan delta.

Varje förening, kommun, församling eller organisation kan främja barnens rättigheter och diskussioner om dem genom att under veckan för barnets rättigheter ordna verksamhet som är öppen för alla.

Temaveckan arrangeras av ett gemensamt kommunikationsnätverk för barnets rättigheter. I nätverket ingår barn- och ungdomsorganisationer, barnombudsmannens byrå, aktörer i församlingar och staten.

För skolor finns det mångsidigt material på webbsidan.

Läs mer om årets tema och anmäl er på veckanforbarnetsrattigheter.fi!