Läs mer

Visdomsord- workshop 14.9 2023 kl. 14-16

Välkommen på visdomsord workshop!

Tid: tors. 14.9 2023 kl. 14- 16
Plats: Helinä Rautavaara- muséet, Brogatan 11 i köpcentret Entresse i Esbo centrum

Passa på att bekanta dig med ett nytt, mångsidigt material, som kan användas både i åskådningsundervisningen och till exempel under klassföreståndartimmar eller föräldramöten.
Materialet består av bildkort och textkort med visdomar från olika åskådningar.

Workshopen riktar sig till dig som jobbar med barn och unga.

Länk till anmälan
Du kan skriva ut det avgiftsfria materialet från Framåt med åskådningsfostran, där det också finns mera instruktioner, information och tips på olika användningssätt.