Läs mer

Kristillisiä symboleja – E-K

Evankelistasymbolit perustuvat Ilmestyskirjaan ja profeetta Hesekielin näkyyn, jotka kuvailevat Herran valtaistuimen ympärillä olleita neljää hahmoa. Samalla symbolit ilmentävät kunkin evankeliumin luonnetta ja henkeä. Matteuksen siivekäs ihmishahmo kuvaa Jeesuksen inhimillisyyttä. Markuksen symboli on siivekäs leijona, Luukkaan uhrihärkä. Johanneksen kotka viittaa tarkkaan kuvailutaitoon.


Kala. Kreikan kielessä sanojen Jeesus Kristus Jumalan Poika Vapahtaja alkukirjaimista tulee sana ICHTHYS, joka tarkoittaa kalaa. Kala-symbolille löytyy vastineita myös Raamatusta. Jeesus vertasi omaa ylösnousemustaan kertomukseen Joonasta, joka joutui olemaan kolme päivää kalan vatsassa. Kristittyjen vainojen aikaan kristityt tunnistivat toisensa piirtämällä kalakuvion.


Karitsan symboli löytyy Johanneksen evankeliumista. Voitonlippua kantava karitsa tarkoittaa Jeesusta Jumalan karitsana, joka ottaa pois maailman synnit. Sädekehä sen pään ympärillä on osoittaa taivaallista kirkkautta ja jumalallista kuninkuutta.


Kellotapulissa tai tornissa on usein kolme kelloa viritettynä kolmisointuun Pyhän kolminaisuuden kunniaksi. Kellojen soiton perustehtävät ovat jumalanpalvelukseen kutsuminen ja kuolemasta ilmoittaminen. Niiden soittotavoissa on paikallisia eroja. Kirkonkelloilla on ollut suuri, paikallista yhteenkuuluvuutta korostava merkitys.


< Takaisin