Läs mer

Kulturell mångfald och kulturell kompetens

I dag kommer vi i kontakt med andra kulturer både i vår närmiljö och genom sociala medier. Via internet kan vi förflytta oss till främmande platser och kulturer från det egna hemmet eller klassrummet.

Vårt samhälle är mera pluralistiskt idag. Många människor flyttar hit från andra delar av världen, och tvärtom. Olika kulturer innebär också andra religioner och traditioner. Kulturell mångfald betyder därmed en mångfald av religioner och åskådningar.

Kulturell mångfald berikar skolans verksamhet och på individnivå kan det innebära stolthet över det egna kulturella ursprunget. Det är viktigt att känna trygghet och att få mera kunskap om den egna religionen då känns inte främmande kulturer och religioner som ett hot.

Den kulturella kompetensen är en av de kompetenser som lyfts upp i läroplanerna för alla stadier. Här några tips på material och arbetsmetoder man kan använda: