Läs mer

Kyrkan och miljöfrågor

Handboken för kyrkans miljödiplom har nu publicerats på nätet. Där finns en hel del bra material som kan användas i daghem, skolor och församlingar även om man inte skulle sträva till diplomet! Gå gärna in och inspireras!

 

ekofasta.fi finns mångsidigt material bl.a. om Hållbar klädkonsumption och Vårda vattnet, som var tema år 2021. Materialet består av poddar och artiklar producerade i samarbete mellan Marthaförbundet, Finska missionssällskapet, Kyrkan i Helsingfors och Evangelisk- lutherska kyrkan i Finland.