Läs mer

App gör reformationen konkret

Vad innebar reformationen för en vanlig finländare på 1500-talet? Applikationen Ordets smedja presenterar reformationens historia genom förstärkt verklighet och låter 1500-talsmänniskor komma till tals.

Applikationen Ordets smedja förenar berättande och modern teknologi. Den tar användaren på en tidsresa: digitala figurer från reformationens decennier blir en del av det verkliga fysiska rummet och be berättar reformationens historia i åtta scener på olika håll i Domkyrkan.

Läs mer om projektet på finska.