Läs mer

Det egna språket och kulturen

Språket utvecklas hela tiden. Varför ersätts smileys av emojier? Vilken är det svenska språkets vackraste ord? Uppgifterna här har som mål att se hur språket förändras, hur språk är kommunikation, handling och konst. Att träna upp kreativitet och leka med språket är centralt i uppgifterna.

Hur skulle det låta om morgonsamlingen ännu i dag skulle gå på latin?

Vad innebar reformationen för en vanlig finländare på 1500-talet? Appen Ordets smedja presenterar reformationens historia i Åbo domkyrka genom förstärkt verklighet och låter 1500-talsmänniskor komma till tals.

Vilka spår finns i våra finländska medeltida kyrkor från reformationstiden? Upptäck kyrkorummet som en lärmiljö i samarbete med sakkunniga från församlingen och museér.

Ett sätt att lyfta reformationens arv är att jobba med psalmer som helhetsskapande undervisning över ämnesgränser t.ex. i musik, religion och modersmål. Eleverna kan skriva och komponera egna psalmer eller kan jobba med gamla och de nyskrivna psalmerna i psalmbokstillägget ”Sång i Guds värld” som togs i bruk första advent 2016.