Läs mer

Morgonsamling på latin

Ett sätt att levandegöra hur skolspråket förändrades som en följd av reformationen är att använda latin t.ex. i en morgonsamling. För att göra det effektfullt kan man helt utan förvarning börja tala latin och först i slutet av samlingen säga samma sak på svenska.

Vill man utveckla idén med en ”latindag” i skolan kan man t.ex. översätta till latin de svenska skyltarna på dörrarna i skolan. Lärarna blir kanske inspirerade att använda latinska termer i sin undervisning den dagen?

Här finns två texter på latin med svensk översättning. Den första är nedtecknad under någon av de otaliga bordssamtal som ägde rum hemma hos Martin Luther och hans fru Katarina von Bora.

Den andra texten är en äldre medeltida text av Tomas a Kempis. Den ger i alfabetisk form råd för hur munkarna skulle leva.