Läs mer

Psalmer i undervisningen

 

Ett av skolans uppdrag är att eleverna ska få bekanta sig med traditioner som hör ihop med fester och högtider som är en del av den finländska kulturen. I den lutherska traditionen har psalmsången och musiken alltid haft en viktig roll, ofta knuten till högtider. Musiken är ett språk som är allmänmänskligt.

Både yngre och äldre lyssnar mycket på musik, men långt ifrån alla är med i sammanhang där man sjunger tillsammans. Psalmsång utgör en del av allsångstraditionen och den hålls vid liv endast om nya generationer ges möjlighet att bekanta sig med sånger och psalmer.

Att sjunga psalmer behöver inte ses som en form av religionsutövning. Under lektioner och fester i skolan är syftet och kontexten annorlunda än under en gudstjänst i kyrkan.

Lämpligt till reformationens märkesår 2017 tog den finländska lutherska kyrkan i bruk 147 nya psalmer i ett tillägg till psalmboken. Det nya tillägget heter ”Sång i Guds värld”. Både gamla och nya psalmer finns i webbpsalmboken

På den här sidan hittar du idéer och uppgifter hur man kan använda psalmer i undervisningen både i grundskolan och i gymnasiet.

Psalmkaraoke

Att sjunga och uppträda inför varandra sporrar och utmanar eleverna. Karaoke ska kännas roligt och atmosfären vara tillåtande. Frivillighet, skoj och glädje är viktiga.

Material:

Cd: PsalMedaljeSkoj

Mikrofon

Powerpoint med psalmtexter

Lyssna först på CD-skivan några gånger. Efter det kan eleverna välja den psalm de vill framföra och skriva titeln på ett papper/kort. Läraren eller en utsedd ledare samlar in psalmönskemålen. Eleverna kan uppträda ensamma eller tillsammans med en kompis för att känna sig trygga. CD-skivan kan vara ett stöd i bakgrunden när barnen uppträder.