Läs mer

Språk är handling och påverkan

I dagens samhälle är vi beroende av den informationsförmedling som sker genom språket. Genom språket styrs, utvecklas och granskas samhället.

Språket möjliggör information och en stor kunskapsmängd. Vi påverkar människors attityder och beteende med hjälp av språket. Till exempel politikens och reklamens språk vill påverka väljarens och konsumentens åsikter och uppfattningar.

Genom språket ger vi också råd och instruktioner och säger till andra hur de ska göra i en viss situation.