Läs mer

Språket är en konstform

Språk kan ses som en konstform av ljud, rytm och text. Särskilt författare och poeter använder sig av språkets estetiska egenskaper. Ordens melodi och rytm väcker hos åhöraren olika föreställningar, och talets musikaliska egenskaper kan ge estetiska upplevelser.

Författare utnyttjar språkets uppbyggnad och ordens olika betydelser för att beskriva verkligheten och skapa fantasivärldar.