Läs mer

Upptäck kyrkorummet

Många skolor i Svenskfinland finns på nära avstånd till en medeltida kyrka. Ett sätt att aktualisera reformationen är att se hur kyrkobyggnaden bär spår av reformationen. Det här kan ske genom samarbete med den lokala församlingen och muséer. Även nyare kyrkorum erbjuder en fin lärmiljö för studiebesök. Genom att bekanta sig med ett kyrkorum med olika sinnen främjas ett mångdimensionellt lärande. Kyrkopedagogik är ett sätt som ger elever möjlighet att utforska kyrkorummet med alla sinnen.