Läs mer

Psalmer lever i den lutherska traditionen

Ett av skolans uppdrag är att eleverna ska få bekanta sig med traditioner som hör ihop med fester och högtider som är en del av den finländska kulturen. I den lutherska traditionen har psalmsången och musiken alltid haft en viktig roll, ofta knuten till högtider. Musiken är ett språk som är allmänmänskligt.

Både yngre och äldre lyssnar mycket på musik, men långt ifrån alla är med i sammanhang där man sjunger tillsammans. Psalmsång utgör en del av allsångstraditionen och den hålls vid liv endast om nya generationer ges möjlighet att bekanta sig med sånger och psalmer.

Att sjunga psalmer behöver inte ses som en form av religionsutövning. Under lektioner och fester i skolan är syftet och kontexten annorlunda än under en gudstjänst i kyrkan.

Lämpligt till reformationens märkesår 2017 tog den finländska lutherska kyrkan i bruk 147 nya psalmer i ett tillägg till psalmboken. Det nya tillägget heter ”Sång i Guds värld”. Både gamla och nya psalmer finns i webbpsalmboken.

Ett sätt att uppmärksamma reformationen i skolorna är att bekanta sig både med gamla och nya psalmer. Martin Luther var en flitig psalmförfattare och komponerade också musiken till en del av psalmerna. I psalmboken finns 19 psalmer av Luther. Den kändaste är kanske ”Av himlens höjd nr 22” som hörde till julfestpsalmerna som många vuxna har sjungit som barn i skolan.

På den här sidan hittar du idéer och uppgifter hur man kan använda psalmer i undervisningen både i grundskolan och i gymnasiet.