Läs mer

Studier, arbete och människovärdet

Utan skolgång, studier och arbete skulle vårt samhälle såsom vi känner det inte kunna utvecklas eller bestå. I de nordiska länderna ser vi spår av reformationen särskilt i det att vi betonar att alla ska ha rätt till utbildning. Ofta får vi höra hur finländarna byggde upp samhället efter kriget genom hårt arbete. Studier och arbete ses även i dag som en förutsättning för ett meningsfullt och framgångsrikt liv. Samtidigt mår många ungdomar och vuxna dåligt på grund av prestationskrav, för stor arbetsbörda eller för att man saknar möjlighet att studera eller jobba.  Ibland har man beskyllt Martin Luther för att vi ska ha dåligt samvete om vi inte jobbar hela tiden.

I fyra korta videofilmer möter vi några finlandssvenska ungdomar och en vuxen som kommer med tankar kring arbete, studier, prestationskrav och människans värde. Här finns också en ”miniföreläsning” om Luthers syn på arbetet. Till varje film finns diskussionsfrågor som kan användas i smågrupper, helklass eller som individuella uppgifter.