Läs mer

Tillsammans för vi det goda vidare

Ett av människans viktigaste grundbehov är trygghet. Att hitta sin egen plats kan vara avgörande för att kunna uppleva sig trygg. Då vågar man jobba tillsammans i grupp, tänka på det gemensamma bästa och försöka förverkliga det.

Nåd betyder att en människa blir godkänd och älskad utan egna prestationer. Där det finns nåd får man vara sådan man är utan att måsta vara rädd att lämnas ensam.