Läs mer

Utbildning är en möjlighet

Fyra ungdomar (Tesfaye från Etiopien, Hanna-Maria från Estland, Christopher från Tanzania och Samuel från Kambodja) berättar om sina tankar om betydelsen av utbildning och jämlikhet samt om sina drömmar om framtiden.

”Utbildning innebär en möjlighet. Ibland är det den enda möjligheten att ta sig ur fattigdomen”

”Utbildning gör mig målmedveten och ger mig en vision för mitt liv” ”Ingen kan nå framgång utan att studera och ingen är vis redan från födseln.”

”Orättvisorna i världen beror på att en del har möjligheter och andra inte. Där det förekommer ojämlikhet där finns det också orättvisa”

Editering av Antti Vuori, producerad av Finska Missionssällskapet. Filmad av Katri Kuusikallio i Tanzania, Tero Ruotsala i Estland, Tero Massa i Thailand och Antti Vuori i Etiopien. Den här filmen är producerad som skolmaterial för Reformationens märkesår 2017.