Läs mer

Teser på en t-skjorta

Teser har under historiens gång skrivits då man velat åstadkomma en förändring. En tes kan påvisa att någonting är fel. En tes kan berätta hur någonting kan göras bättre.

Enbart en tes räcker inte. Teser och diskussioner om dem kan förändra handlingar, attityder och tänkande.

I den här tesverkstaden jobbar eleverna med en t-skjorta och funderar samtidigt på makt och samhälleliga frågor. De tänker på vad de vill förändra, formulerar teser och designar själv eller tillsammans med andra en tes-skjorta.