Läs mer

Morgonsamling med församlingen

När en representant från församlingen kommer och håller morgonsamling är tillfället till sin karaktär ett religiöst evenemang. I morgonsamlingen kan psalmsång, andlig musik, bön och bibelläsning ingå.

För att församlingens morgonsamlingar ska vara en naturlig del av skolans arbetsordning är det bra om det finns en viss regelbundenhet. Skolan kan också då lättare ordna ett meningsfullt alternativt program för dem som inte deltar i religiösa evenemang. Skolan och församlingen planerar tillsammans när och hur ofta församlingen håller morgonsamlingar.

Att hålla morgonsamling via centralradion är utmanande eftersom den som talar och den som lyssnar inte ser varandra. När man är tillsammans i en sal finns det en bättre möjlighet till samhörighet och kommunikation.

Kännetecken på en bra morgonsamling:

  • ett klart ärende eller budskap, inte flera saker
  • målgruppen i fokus
  • lagom längd
  • bra hörbarhet och synlighet

Lämpliga teman för morgonsamlingar är kyrkoårets helger samt teman som anknyter till skolvardagen. Exempel på teman: vänskap, förlåtelse, sorg, kärlek, tacksamhet, ansvar, att hitta sin egen plats, sanning och lögn och människans relation till naturen.

En morgonsamling kan också helt byggas upp utgående från en psalm. Psalmboken och det nya psalmbokstillägget finns på kyrkans webbplats.