Läs mer

Skolans religiösa evenemang

Religionsfrihetslagen tryggar inte enbart en negativ religionsfrihet det vill säga en frihet från religion, utan även en positiv religionsfrihet som innebär individens frihet att tro och utöva sin tro. Det är utifrån principen om positiv religionsfrihet som skolan ordnar religiösa evenemang. Ofta sker det i samarbete med församlingar.

Skolgudstjänster eller religiösa morgonsamlingar är exempel på religiösa evenemang. Dessa tillfällen betraktas som religionsutövning. Skolan ordnar utifrån sina möjligheter ett parallellt meningsfyllt alternativ för dem som inte deltar. Vårdnadshavarna meddelar om deras barn deltar. Här spelar inte formell tillhörighet till ett religionssamfund någon roll. Studerande på andra stadiet meddelar själv om sitt deltagande.

Det är viktigt att skolan i god tid informerar föräldrar, elever och studerande om evenemangen. Utbildningsanordnaren besluter om det sker läsårsvis eller i varje enskilt fall.

Läs närmare Utbildningsstyrelsens anvisningar.

Förskolan och grundläggande utbildning

Gymnasieutbildningen

Yrkesutbildningen