Läs mer

Bibeläventyret

Bibeläventyret – en röd tråd genom Bibeln

En ny utbildning kring GT ordnas på Lärkkulla inom ramen för Kyrkans personalutbildning. Andreas Hultsten, Nationell ledare för Bibeläventyret i Sverige fungerar som utbildare.

Se https://www.borgastift.fi/kalender/bibelaventyret-gamla-testamentet-2-sp-2/

 

Tyttö ja poika

För mera information läs mera här: Bibeläventyret 

I Bibeläventyret presenteras berättelserna i Bibeln på ett medryckande och engagerande sätt samtidigt som eleverna får en uppfattning om hur de hänger ihop tidsmässigt och vad som är den röda tråden. Eleverna får också en bild av de bibliska ländernas geografi. Och dessutom — de har roligt under tiden!

Bibeläventyret…

  • Bidrar till förståelse för religiösa kulturer och traditioner inom judendom, kristendom och islam som relaterar till Bibeln.
  • Är ett icke-konfessionellt undervisningsprogram om Bibelns berättelser. Det uppfyller läroplanens krav på saklighet och allsidighet.
  • Ger kunskap om Bibelns berättelser och underlag för vidare arbete med fördjupningar, tolkningar och reflektioner.
  • Innehåller kända berättelser som Noas ark, David och Goljat, Mose i vassen samt om Jesus och hans lärjungar i sina respektive sammanhang.
  • Genomförs av utbildade och certifierade instruktörer i klassrummet. Läraren deltar utan krav på egna förberedelser

… på ett engagerande sätt!

Grundidén är att på ett pedagogiskt sätt lära ut kunskapen så att den fastnar. Med hjälp av rörelser och bilder, drama och nyckelord, trolleri och rapp leker vi in kunskapen så att eleverna ska kunna tillgodogöra sig fakta och funderingar. Bland annat rappar vi Tio Guds bud och den Gyllene regeln vilket ger en möjlighet att lära sig och förstå de bud som ligger som grund för en stor del av vårt lands etiska och moraliska värderingar och lagar.

Utdrag ur Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014

” Innehållet ska fokusera på religiösa källor, heliga skrifter och personer samt musik, symboler, heliga platser och byggnader. Viktigt innehåll är religionens lära, seder, ritualer och samfund samt religionens mångfald. Man granskar centrala berättelser inom religionen och deras samband med konst, vetenskap och kultur.”

Hela Bibeln på 2×5 timmar

Bibeläventyret är uppdelat i två delar: Gamla och Nya testamentet. Varje del består av 6—8 lektioner (á 45 minuter) och kan läggas in under en heldag eller 2—3 olika dagar. Vår målgrupp är främst årskurs 3 till 5, men vi lyssnar gärna på dina önskemål. Att eleverna har deltagit i Gamla testamentets Bibeläventyr är en förutsättning för Nya testamentets Bibeläventyr.

Vi gör det i klassrummet

Bäst fungerar Bibeläventyret i barnens eget klassrum då Bibelns geografi kommer att byggas upp i rummet. Det blir lätt för läraren att återvända till kartan i rummet och använda den i framtida undervisning.

Varje elev får ett häfte som används under Bibeläventyret. Det kan sedan också användas för repetition och fortsatt undervisning om Bibeln i klassen.