Läs mer

Fortbildning för religionslärare

Kyrkan vill stöda religionslärarna genom att varje år ordna Religionspedagogiska dagar. Programmet brukar rikta sig främst till ämneslärarna i religion i årskurs 7-9 och i gymnasiet men klasslärare är också välkomna med.

Dagarna planeras i samarbete med religionslärare och våra samarbetspartners t.ex. Åbo akademi och  religionslärarförbundet ”Suomen uskonnonopettajain liitto.ry”.