Läs mer

Kyrkopedagogik – att uppleva kyrkan med alla sinnen

Kyrkopedagogik är en icke konfessionell metod då elever får uppleva  och utforska kyrkorummet med alla sina sinnen. Det var Tyskland som först började med kyrkopedagogik där den blivit populär de senaste 15 åren och har därifrån spridit sig till de nordiska länderna.

Kyrkopedagogik:

  • öppnar kyrkorna för alla människor oavsett deras religiösa bakgrund
  • arbeta med upplevelser
  • utforska med alla sinnen
  • skapar relation mellan människan och kyrkorummet.
  • erfarenheter av andlighet
  • håller kyrkorummet levande
  • skapar kunskap om den kristna religionen

Kyrkan kan vara en lärmiljö där eleverna får besöka kyrkan och får undersöka kyrkan genom att röra sig runtomkring i kyrkorummet. Läraren kan själv planera och genomföra besöket i kyrkan eller kontakta någon av församlingens sakkunniga såsom präst, kyrkvaktmästare, kantor m.m. och be om något specifikt när besöket görs. Många kyrkor har en kyrkråtta som inspirerar och ger eleverna uppgifter att utföra i kyrkorummet. En del av ”guiderna” har andra metoder som de använder. Det centrala är att eleverna får nya erfarenheter genom att själva vara aktiva och röra sig i kyrkorummet.

Många skolämnen kan utnyttjas när kyrkan är en av lärmiljöerna. Kyrkan undersöks både utifrån och inifrån. Till exempel religion, historia, musik, konst, matematik, rörelse. Eleverna kan undersöka konstverk genom att räkna personer, färger på kläder, djur o.s.v. De kan mäta kyrkbänkar, kyrkans omkrets med händer, fötter och kroppen eller ligga på golvet och se på takmålningar, orgelns vibration, spela på orgel. Tillfället kan planeras på mångsidiga sätt. Det är roligt att i lugn och ro få upptäcka kyrkorummet med olika sinnen och hela sin kropp.

Då eleverna får öva upp sina sinnliga erfarenheter blir de bättre att tolka och göra tillfället till sin egen upplevelse. Genom estetiska upplevelser med metoden kyrkopedagogik, får eleverna nya estetiska kunskaper. Dessa kunskaper är viktiga för att förstå hur andra tänker och ger en bredare förståelse samt respekt för andra religioner och deras kulturella intryck.

Här kan du läsa mera om kyrkopedagogik:

Vad är kyrkopedagogik?

Upplev kyrkorummet

Kyrkopedagogik i Munkfors

UPPTÄCK KYRKORUMMET

Många skolor i Svenskfinland finns på nära avstånd till en medeltida kyrka. Ett sätt att aktualisera reformationen är att se hur kyrkobyggnaden bär spår av reformationen. Det här kan ske genom samarbete med den lokala församlingen och muséer. Även nyare kyrkorum erbjuder en fin lärmiljö för studiebesök. Genom att bekanta sig med ett kyrkorum med olika sinnen främjas ett mångdimensionellt lärande. Kyrkopedagogik är ett sätt som ger elever möjlighet att utforska kyrkorummet med alla sinnen.