Läs mer

Religiösa symboler för fem världsreligioner

Fem världsreligioner

Olika föremål från flera olika religioner.
Föremål från olika religioner.
Föremål från olika religioner.
Alla föremål utom ett (en röd ”knipsare” som tar bort nitar uppe i vänstra hörnet) är från olika religioner.
Radband från olika religioner.
Radband från olika religioner.
Bilder av hinduistiska gudar.
Hinduistiska gudar.
Två små statyer av den hinduistiska elefantguden Ganesha.
Den hinduistiska elefantguden Ganesha.
Staty av den hinduistiska elefantguden Ganesha.
Den hinduistiska elefantguden Ganesha.
Statyer av Buddha i olika ställningar.
Buddhastatyer.
Buddhastatyer och ett buddistiskt radband.
Buddhastatyer och ett buddistiskt radband.
Buddhastaty.
Buddhastaty.
En judisk, sjuarmad ljusstake. Kallas menora.
En judisk menora.

 

Symboler från judendomen, bland annat en ljusstake.
Judiska föremål

 

Judiska föremål, bland annat en bricka med de hebreiska bokstäverna.
Judiska föremål, bl.a. en bricka med de hebreiska bokstäverna
En man med en judisk kipa på huvudet och en bönemantel runt axlarna.
Man med kipa och bönemantel
Olika slag av kristna kors
Kors av olika slag och från olika traditioner
Ett kors med Jesus, kallas krucifix.
Ett krucifix
Föremål från den ortodoxa kyrkan; ett rökelsekar, rökelse, ett ljus och en ikon
Föremål från den ortodoxa kyrkan; ett rökelsekar, rökelse, ett ljus och en ikon
En ikon med Jesus och Maria
En ikon med Jesus och Maria

 

Föremål som hänger samman med den katolska kyrkan; ett ljus, ett krucifix, två Maria statyer och en vigvattenskål.
Föremål som hänger samman med den katolska kyrkan, bl.a. en vigvattenskål.
Staty av jungfru Maria
Jungfru Maria
Katolskt böneljus och jungfru Maria
Böneljus och jungfru Maria
Tre statyer av jungfru Maria
Statyer av jungfru Maria, bl.a.. Pietà där Maria håller den korsfästa Jesus i famnen
Små statyetter av Jesus, Josef, Maria, de vise männen och herdarna. Julkrubba.
Julkrubba
En julkrubba med Jesusbarnet, Josef och Maria
En julkrubba
Martin Luther som Playmobil- figur
Martin Luther som Playmobil- figur
Föremål som hänger samman med islam, bl.a. ett radband, en bönematta och Koranen.
Föremål som hänger samman med islam, bl.a. ett radband, en bönematta och Koranen
En moske av lera.
Moské

Dem här bilderna av religiösa symboler och föremål är tagna av Kyrkostyrelsens fotograf Aarne Ormio.  De kan fritt användas i undervisningen.

I filen nedan finns förklaringar till bilderna.

BILDTEXTER till religiösa symboler