Läs mer

Religiösa symboler för fem världsreligioner

Fem världsreligioner

 

Symboler från judendomen

 

 

Dem här bilderna av religiösa symboler och föremål är tagna av Kyrkostyrelsens fotograf Aarne Ormio.  De kan fritt användas i undervisningen.

I filen nedan finns förklaringar till bilderna.

BILDTEXTER till religiösa symboler