Läs mer

Undervisning i egen religion

Samhället ansvarar för religionsundervisningen i skolorna. Undervisningen i skolan har som mål att ge en bred allmänbildning och verktyg för att förstå och diskutera religion och livsåskådning. Religionsundervisningen i skolorna är inte konfessionell och innehåller inte heller religionsutövning fastän den kallas ”undervisning i egen religion”. Med stöd i religionsfrihetslagen och FN:s barnkonvention tar undervisningen hänsyn till elevens religionstillhörighet. Undervisningen strävar till mångsidig kunskap både om den religion och de traditioner som står eleven nära och om de religioner som finns i det finländska samhället. Även religioner och åskådningar på andra håll i världen studeras. Etiska frågor utgör en viktig del av undervisningen.

I dag deltar majoriteten av eleverna i den undervisning som följer läroplanen för evangelisk luthersk religion. Bland minoritetsgrupperna som har en egen läroplan i religion kan nämnas de ortodoxa, katoliker och muslimer. De som inte hör till något religionssamfund kan välja livsåskådningskunskap. Läroplanen uppmuntrar till samarbete mellan undervisningsgrupperna.

Utbildningsstyrelsen ger information om religionsundervisningen.

Material på svenska för religionsundervisningen finns på Uskonnonopetus.fi

Religionslärarförbundet Suomen uskonnonopettajain liitto.ry