Läs mer

Chatt inför skolstarten 10-21.8

Inför skolstarten vecka 33 och 34 håller evangelisk-lutherska kyrkan ungdomschatten öppen dagtid för barn och ungdomar på webbadressen www.evl.fi/ungdomschatt.

Chatten är öppen måndag till fredag, den 10–21 augusti klockan 14 till 16. I chatten kan barn och ungdomar dela sina tankar kring skolstarten och vardagen. De som tar emot samtalen har tystnadsplikt och den som tar kontakt i chatten förblir anonym.

– Förra året gjorde vi en motsvarande kampanj och har goda erfarenheter från den berättar Sara Grönqvist, sakkunnig inom själavård på kyrkostyrelsen. I undersökningen som gjordes av Finlands svenska skolungdomsförbundet våren 2020 lyfte en del av elever och studenter fram känslan av större osäkerhet gällande höstens skolstart. I chatten kan vi stöda och uppmuntra de unga att se någonting bra i vardagen.

Chatten, artiklar och information om verksamheten hittar du på evl.fi/ungdomschatt

Mera information: Sara Grönqvist, sakkunnig i själavård på Kyrkostyrelsen, tfn 040 688 1522, sara.gronqvist@evl.fi