Läs mer

Samarbete vid kris

Församlingen vill vara en tillgång i skolans vardag, fest och vid kris – om skolan så vill. När man har ett nära samarbete lär man känna varandra. Då är det lättare att ta kontakt när en kris eller svår situation uppstår.

En kris kommer alltid överraskande och berör både barn och skolans personal. Då är det mycket betydelsefullt att få hjälp och stöd utifrån. Utöver den egna församlingen, finns naturligtvis många olika professionella krisarbetare. Det är viktigt att skolans krisplan är uppdaterad med aktuella kontaktuppgifter till olika instanser. Vid en svår kris måste man mobilisera snabbt ett mångprofessionellt samarbete. Det är bra att ha en kontaktperson att genast kontakta! Då fungerar kommunikationen mellan skolan och församlingen smidigt. Kriser kan hanteras på olika sätt. En dåligt skött kris kan leda till splittring och ångest medan en kris som skötts väl kan leda till en fördjupad gemenskap. Det är viktigt att berätta för barn och unga att det går att klara av att fortsätta leva också efter svåra kriser i livet.

Församlingen kan och har förutsättningar att hjälpa vid kris på olika sätt:

  • Ta kontakt när en akut kris uppstår
  • Närvaro i skolan vid kris
  • Sorgeandakt  (komma överens om hur det icke konfessionella uttrycks)
  • Specialsakkunskap om att möta svåra känslor och död
  • Medverka i psykosociala nätverk
  • Inbjuda lärarna till temadag kring sorgearbete och krishantering

Sorgelåda

När en församlingens medarbetare kallas att hålla sorgeandakt har man vanligen inte mycket tid för förberedelser. Därför är det bättre att ha alla tillbehör för stunden nära till hands. Ännu bättre är det om de finns färdigt på skolan. Möjligtvis kan lärarna också använda dem i klassen.Här finns materiale, en  Sorgelåda  och en enkel Sorgeandakt .

Här finns ett material för att bearbeta sorg Bearbeta sorg i klassen i skolan eller klassen. Ett annat material som kan stöda vid sorg i skolan finns i foldern När olyckan drabbar oss 

Andra sätt att bearbeta sorg

  • Alla helgonsdag; en morgonsamling då man tänder ljus och minns de döda
  • Komma ihåg den som omkommit på födelsedagen, dödsdagen
  • Nationella kriser; tyst minut, ljuständning, digitalvägg för att skriva sitt deltagande på
  • Samling med finstämd musik (eleverna delaktiga)

Det finns en webbsida med mera om barn och sorg. Där finns mycket information med berättelser, boktips m.m.

Litteratur

Anton och Anna, när hoppet bär.                   T. Issakainen & H. Lindfors

När någon fattas, en sorgbok.                            M. Vikström- Jokela

Samtal med unga på liv och död.                      E. Santell & C. Zaar

Barn som sörjer.                                                      M. Rehnstam.