Läs mer

Ett samarbetsavtal gör samarbetet tydligare

Ett samarbetsavtal definierar församlingens och kommunens samarbete i småbarnspedagogiken, förskolan och den grundläggande utbildningen. För kontinuitetens skull och för att befästa det goda samarbetet är det bra att göra ett samarbetsavtal. Avtalet underlättar också det fortsatta samarbetet då det sker förändringar i personalen.Samarbetsavtalet bygger på gällande lagstiftning och den lokala planen för småbarnspedagogik och skolornas läroplaner.

Broschyren öppnas när du klickar på den!

Här finns en modell för samarbetsavtal. Den har gjorts i samarbete mellan Utbildningsstyrelsen och Kyrkostyrelsen.

Som hjälp kan du också använda dig av Stödfrågor för verksamhetsplanen.