Läs mer

Skolans klubbverksamhet

Kommunerna har sedan 2008 kunnat ansöka om statsbidrag för att ordna klubbar i skolor för barn och unga inom den grundläggande utbildningen. Målet med att utveckla skolornas klubbverksamhet är att kunna erbjuda en mångsidig fritidsverksamhet, som stödjer barns och ungas växande. Därmed ökar barns och ungdomars möjligheter till fritidsaktiviteter, stärker den sociala gemenskapen och deltagandet bland barn och unga samt ger dem nya mångsidiga upplevelser tillsammans med jämnåriga. Målet är också att få med barn och unga som av olika orsaker inte har möjlighet att regelbundet utöva hobbyer. Verksamheten kan genomföras av antingen en kommun, en lokal förening eller organisation.

Utbildningsstyrelsen beviljar anslag för klubbverksamheten. Ansökningstiden är vanligtvis februari-mars. Se Utbildningsstyrelsens webbsida för mera information, anvisningar och ansökningsblanketter.

Församlingen kan kontakta skolor för att erbjuda någon form av klubbverksamhet. Det kan även vara bra att fråga vilken klubbverksamhet det finns behov eller intresse av. Det är bäst att kontakta bildningsdirektören eller rektorn i respektive skola.