Läs mer

Staffettkarnevalen

Våren 2022 planeras Stafettkarnevalen till Olympiastadion! Hoppas att den kan genomföras!

Sedan 2014 har den evangelisk-lutherska kyrkan funnits med i tältbyn på stafettkarnevalen. Kyrkans central för det svenska arbetet samarbetar med anställda från Esbo, Vanda och Kyrkslätts svenska församlingar och även frivilliga ungdomar finns på plats.

Vid tältet har vi aktiviteter i form av spel och lekar. Det viktigaste är att se och höra barnen och ungdomarna och finnas där för dem under de långa dagarna.

Mer information: helena.salenius@evl.fi, 050- 4343192