Läs mer

Stöd för lärarnas och personalens välmående

Skolans hektiska vardag med många ansikten, röster och mycket ljud är ansträngande både för elever och lärare. För att läraren i snabbt föränderliga situationer ska kunna möta, undervisa och stödja elevernas utveckling behöver hen också sköta om sitt eget välmående.

Församlingens anställda som är med i skolsamarbetet finns också till för personalen. När någon från församlingen kommer på besök till skolan kan den personen också vara en resurs för de vuxna, en som är beredd att lyssna på hur lärarna orkar i sitt arbete. Präster, ungdomsarbetsledare och diakoner har utbildning i själavård och en del av dem är också arbetshandledare.

Rekreation och tystnad

Tysta retreater har under de senaste åren ökat i popularitet också bland lärarna. Retreatgården Snoan i Lappvik erbjuder regelbundet retreater i en hemtrevlig och vacker miljö.