Läs mer

Utbildningsstyrelsens nya Anvisningar om religion i skolan, 19.9 2022

Utbildningsstyrelsen har den 19.9 2022 publicerat nya anvisningar för religion i skolan. De gäller bl.a.

  • religions- och livsåskådningsundervisningen
  • gemensamma fester
  • religiösa evenemang.

Länken till anvisningarna för förskolan och den grundläggande utbildningen hittar du här.

Länken till anvisningar för gymnasiet hittar du här.

I broschyren Samarbetskorgar beskrivs möjligheterna till samarbete mellan skolan och kyrkan.

Broschyren, som gjordes i samarbete mellan Kyrkostyrelsen och Utbildningsstyrelsen gäller fortfarande. Broschyren är ett bra redskap då man diskuterar samarbete mellan skolan och kyrkan.

Ta kontakt med Helena Salenius, tel. 050- 4343192, helena.salenius@evl.fi om du vill diskutera samarbete mellan skola och kyrka! Vi jobbar ju tillsammans för barnen!