Läs mer

Välsignelse vid skolstart

Församlingar erbjuder välsignelse vid skolstarten på många orter. Ibland kan välsignelsetillfället vara ett tillfälle som skolan och församlingen planerar och genomför gemensamt. I de flesta fall är välsignelse vid skolstart något som församlingen ensam ansvarar för. Församlingarna bjuder in skolbarn och deras familjer samt faddrar när välsignelsen ordnas. Det vanligaste är att välsignelse inför skolstart hålls kvällstid någon kväll innan skolan börjar eller samma vecka. I en del församlingar ordnas välsignelsen i samband med söndagens mässa. En del välsignar barn som börjar på ettan medan andra välsignar alla skolbarn.

Skolgudstjänst vid skolstarten

Om det redan finns en tradition med skol­startgudstjänst på hösten kan välsignelsen mycket väl integreras i den. Då välsignelsen ordnas som en del av en skolgudstjänst är det viktigt att vårdnadshavarna är medvetna om att deras barn deltar i en välsignelse. Det är skolans uppgift att ordna alternativt program för de elever som inte får delta.

Här finns en  webbsida med material om välsignelse inför skolstart.