Läs mer

Stöd i coronatider

En mycket viktig form av kyrkans skolsamarbete (korg 4) är att stöda elevernas och personalens välmående. Du som jobbar i skolan ska inte tveka att ta kontakt med den församling/de församlingar som skolan samarbetar med! I  församlingen finns präster, ungdomsarbetsledare och diakoner som gärna ställer upp som extra vuxna i skolvardagen.

Samarbetet kan vara något så enkelt, och viktigt, som att en ungdomsarbetsledare umgås med barnen och ungdomarna under några raster i veckan. Både i skolorna och i församlingarna har man varit mycket kreativa under koronatiden så det finns stora möjligheter i samarbetet för barnens och ungdomarnas välbefinnande och trygghet – trots allt!