Läs mer

Stöd i coronatider

En mycket viktig form av kyrkans skolsamarbete (korg 4) handlar om samarbete vid kris och om att stöda elevernas och personalens välmående. Kontakta gärna den församling/församlingar som skolan samarbetar med. Fundera tillsammans hur församlingens präster, ungdomsarbetsledare och diakoner i den här krisen kan vara ett stöd för skolans elever och personal. En del församlingar ger tips för meningsfulla sysselsättningar för barn och ordnar ungdomsträffar på nätet. Kunde det vara möjligt att församlingens information också kunde nå elever och föräldrar via Wilma? Kanske man också kunde samarbeta kring digitala morgonsamlingar?

Skolans elever och personal kan också vända sig anonymt till Kyrkans samtalstjänst. Chatten håller öppet vardagar dagtid 13–16 och måndag till torsdag kvällstid 19–21 (under mars ända till 23), fram till påsk. Adressen är  https://samtalstjanst.fi/chat/