Läs mer

Att hitta sin egen plats

Med hjälp av drama och lösningsorienterade metoder kan eleverna bearbeta olika situationer där någon har blivit lämnad utanför, blivit sårad eller mobbad. Elever har skapat berättelserna. Materialet lämpar sig för åk 1-6.