Läs mer

Dela fred

Under åren 2018-2019 är Dela fred tema för kyrkans fostran (på finska Rauha). På delafred.fi finns material, texter och korta videon som kan användas både i skolan och inom barn- och ungdomsverksamheten i församlingarna. Under temaåren behandlas bland annat skolfred, fred i sociala medier, fred hemma, fred nära och långt borta.