Läs mer

Demokratifostran för ungdomar

Fakta och material kring församlingsvalet 18.11 inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland hittas här. Föreningen Navi som jobbar för att unga människor ska engagera sig i kyrkans beslutsfattande organ har olika typer av material kring valet. Här finns kort information, frågesport, test och korta videoklipp som visar och synliggör hur demokratin fungerar i församlingarna.

Nuori Kirkko har också utarbetat ett lektionsmaterial om församlingsvalet för gymnasiet som lämpar sig bra för kurser i samhällslära och religion. I församlingsvalet får alla medlemmar som fyllt 16 år rösta.