Läs mer

Ekofasta i skolan

I skolans läroplan betonas att skolan ska främja en hållbar livsstil och ge eleverna eko-social bildning. Kunskap och goda exempel på vad vi kan göra är avgörande för att vi kan börja förändra vårt sätt att leva i en mera hållbar riktning.

Den lutherska kyrkan har i samarbete med Marthaförbundet under flera års tid ordnat en ekofasta kampanj under fastetiden. I år fokuserar ekofastan på en hållbar klädkonsumtion. I materialet ingår korta artiklar och poddar kring temat. Linn Jung är redaktör. Materialet på ekofastasidan lämpar sig för åk 9 uppåt och för lärare som vill fördjupa sitt kunnande.

ekofasta.fi