Läs mer

Ekumeniska ansvarsveckan 20-27.10

Temat för årets ansvarsvecka är  Människorättskämpar

Ansvarsveckan lyfter upp vikten av att försvara de mänskliga rättigheterna och möjligheterna att främja människorättsfrågor. Under Ansvarsveckan firas också FN-dagen 24.10 och Ekumeniska böndagen för fred 27.10.  Ansvarsveckan ger röst åt människorättskämpar som i sina egna sammanhang vill verka för förändring. Människorättskämpar är fortfarande i nyckelställning för utvecklandet av demokrati och ett fungerande medborgarsamhälle.

Du hittar material som kan användas i olika ämnen i skolan (åk 7-9 och gymnasiet) på ansvarsveckans webbsidor. Till exempel presenteras varje punkt i FN:s människorättsförklaring av mänskorättskämpar med en ny video varje dag, några på svenska, en med teckenstöd.