Läs mer

Ekumeniska ansvarsveckan 17-24.10 2021

Temat för ansvarsveckan 2021 och 2022 är Måttlighet, som presenteras ur många olika synvinklar. T.ex. diskussionsunderlaget om Snabbmode lämpar sig utmärkt för att användas i skolan. Se också annat material på Ansvarsveckans hemsida! Under Ansvarsveckan firas också FN-dagen 24.10.