Läs mer

Fortbildning om åskådningsfostran

Regionförvaltningsverket (AVI) ordnar en kostnadsfri fortbildningsdag om åskådningsfostran inom den grundläggande utbildningen på tre olika orter i höst: Åbo 18.9, Helsingfors 24.9 och Vasa 25.9. Från Kyrkostyrelsens sida medverkar Maria Björkgren-Vikström med ett pass om samarbetskorgarna och hon leder också en workshop utifrån ett nytt pedagogiskt material Utforska rummet – hur kyrkorum kan fungera som lärmiljöer.

Läs mera om programmet här. Anmäl dig senast 9.9.