Läs mer

Kulturell mångfald

Finländska familjer reser mera idag och blir bekanta med andra kulturer. I vardagen kan vi genom sociala medier, internet och musik förflytta oss till främmande platser och kulturer från det egna hemmet eller klassrummet.

Vårt samhälle är mera pluralistiskt idag. Många människor flyttar hit från andra delar av världen, de senaste åren har många asylsökande sökt sig hit. Olika kulturer innebär också andra religioner och traditioner. Kulturell mångfald betyder därmed en mångfald av religioner och åskådningar.

Kulturell mångfald berikar skolans verksamhet och på individnivå kan det innebära stolthet över det egna kulturella ursprunget. Det är viktigt att känna trygghet och att få mera kunskap om den egna religionen då känns inte främmande kulturer och religioner som ett hot.

Det finns arbetsmetoder att använda: