Läs mer

Liknelse för vår tid. Vem är min medmänniska?

Bibeln eller delar av den har blivit översatt till 2500 språk. När språket förändras behövs nya översättningar för att berättelsernas tidlösa budskap kan förstås.

Liknelsen om den barmhärtige samariern är en av de kändaste berättelserna i Nya Testamentet. Hur kunde en berättelse med samma budskap se ut om handlingen utspelade sig i vår tids samhälle, i vår skola eller på våra gator?

Vad betyder det att vara en medmänniska?