Religionsutövning i skolan – ett uttryck för den positiva religionsfriheten

Följande citat ur Utbildningsstyrelsens anvisningar om undervisning i religion och livsåskådningskunskap samt religiösa evenemang i skolan (16.9.2014, Dno 3/012/2014 och Dno 4/012/2014) ger på ett klart sätt uttryck för den positiva religionsfrihetens anda:

"Syftet med 11 § 2 mom. i grundlagen är inte att förhindra andras positiva frihet att utöva sin religion. Dess syfte är i första hand att skydda en person för religionsutövning som strider mot hans eller hennes övertygelse."

På sidorna här nedan behandlas bland annat religionsfrihetsparagrafen i Finlands grundlag, religionsfrihetslagen samt religionsutövningen i skolan exemplifierad av gudstjänster, morgonsamlingar och välsignelse av skolstart.

I anlutning till det här temat behandlas också firandet av traditionella högtider och fester, som inte anses vara religionsutövning, även om de kan innehålla religiösa drag.

Religionsfrihetslagen

Var och en har rätt att bekänna sin tro, uttrycka sin övertygelse och utöva sin religion individuellt och tillsammans med andra. Religionsfrihet är en grundrättighet. Den ger varje finländare ... Läs mera

Religionsutövning i skolan

Undervisningen i skolan bör vara konfessionellt neutral. Men det betyder inte att skolan som helhet behöver vara det. Religionsutövning är fortfarande helt tillåtet, men respekt och öppenhet är viktigt. Läs mera

Morgonsamlingar

Enligt Utbildningsstyrelsens uppdaterade anvisningar 2014 kan skolan fortfarande ordna religiösa morgonsamlingar. De räknas då som religionsutövning. Oftast hålls dessa morgonsamlingar av någon representant för församlingen. Läs mera

Skolgudstjänster

Det allra bästa är om skolgudstjänsten kan planeras och genomföras tillsammans med alla parter, d.v.s. elever, lärare och församlingens personal. Läs mera

Välsignelse av elever inför skolstarten

En allt vanligare samarbetsform mellan skolan och församlingen är välsignelse av skolstarten. Läs mera

Religiösa högtider som en kulturbärare

Att man läser julevangeliet på skolans julfest eller sjunger psalmen "Den blomstertid nu kommer" på skolavslutningen innebär inte religionsutövning. Läs mera

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)