Samarbete: skolan och kyrkan tillsammans

Skolornas och församlingarnas samarbete grundar sig på den gemensamma uppgiften att stöda barn och unga i deras tillväxt och liv på alla plan.

I praktiken har nästan alla församlingar något slag av samarbete med skolorna. Det utformas olika beroende på omständigheter och förutsättningar. Exempel på former av samarbete är närvaro på skolan, morgonsamlingar, skolgudstjänster, lektionsbesök, morgon- och efter middagsverksamhet, klubbar, lägerskolor, fortbildningskurser och stöd vid kriser.

Samarbetet är tätast i förhållande till grundskolorna och gymnasierna, men stärks allt mer också i relation till yrkesutbildningsanstalterna. Nästan 60 % av barn- och ungdomsarbetarnas besök utanför kyrkans egen verksamhet bestod av skolbesök, enligt kyrkans statistik för år 2010.

Ett dokument om kärnkompetens för församlingens skol- och studentarbetare, i första hand för dem som arbetar på andra stadiet, finns här.

Hösten 2011 ordnades ett stort seminarium kring samarbete kyrka  skola. Material från seminariet med temat Tillsammans i öppenhet och förtroende finns samlat här.

På den här webbplatsen finns material kring samarbete gällande verksamhet som utgör religionsutövning under den rubriken (t.ex. andliga morgonsamlingar, skolgudstjänster, välsignelse inför skolstart).

 

Sök din egen lokalförsamlings kontaktuppgifter här.

Broschyr om församlingen som samarbetspartner

Broschyren visar hur församlingen kan vara en samarbetspartner till skolan, läroinrättningar och inom småbarnsfostran. Läs mera

Utbildningsstyrelsens reviderade anvisningar

Hösten 2014 reviderade Utbildningsstyrelsen sina anvisningar om religionsundervisningen och utövandet av religion i skolor och läroanstalter (16.9.2014, Dno 3/012/2014, Dno 4/012/2014 och Dno 5/012/2014). Läs mera

Hur kan församlingen vara aktiv i det lokala läroplansarbetet?

I december 2014 antogs grunderna för en ny läroplan för den grundläggande utbildningen. Arbetet med de lokala läroplanerna har inletts och det intensifieras under läsåret 2015-16. I augusti 2016 tas de nya läroplanerna i bruk. Läs mera

Ny lag om elev- och studerandevård

Den nya lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) trädde i kraft 1.8.2014. Den betonar i synnerhet stöd för eleven och den studerande i förebyggande syfte. Läs mera

Evenemang och fortbildning

På den här sidan sätts in evenemang som riktar sig till personal både inom skolan, småbarnsfostran och församlingen. Läs mera

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Tills vidare finns informationen om eftis på Sacrista. Läs mera

Nordiskt perspektiv på samarbetet kyrka – skola

Nya synvinklar på samarbetet mellan kyrkan och skolan kan man få från de övriga nordiska länderna. Läs mera

Samarbete vid kris

Församlingen vill vara med i skolans vardag, i fest och vid kris – om skolan så vill. När man har ett nära samarbete lär man känna varandra. Då är det lätt att närma sig varandra också i en svår situation. Läs mera

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)