Samarbete: skolan och kyrkan tillsammans

Skolornas och församlingarnas samarbete grundar sig på den gemensamma uppgiften att stöda barn och unga i deras tillväxt och liv på alla plan.

I praktiken har nästan alla församlingar något slag av samarbete med skolorna. Det utformas olika beroende på omständigheter och förutsättningar. Exempel på former av samarbete är närvaro på skolan, morgonsamlingar, skolgudstjänster, lektionsbesök, morgon- och efter middagsverksamhet, klubbar, lägerskolor, fortbildningskurser och stöd vid kriser.

Samarbetet är tätast i förhållande till grundskolorna och gymnasierna, men stärks allt mer också i relation till yrkesutbildningsanstalterna.

Ett dokument om kärnkompetens för församlingens skol- och studentarbetare, i första hand för dem som arbetar på andra och tredje stadiet, finns här.

På den här webbplatsen finns material kring samarbete gällande verksamhet som utgör religionsutövning under den rubriken (t.ex. andliga morgonsamlingar, skolgudstjänster, välsignelse inför skolstart).

 

Sök din egen lokalförsamlings kontaktuppgifter här.

Samarbetsavtal med kommunen

Förslag på kontrakt för samarbete mellan utbildningsanordnare och församlingen. Läs mera

Broschyr om församlingen som samarbetspartner

Broschyren visar hur församlingen kan vara en samarbetspartner till skolan, läroinrättningar och inom småbarnsfostran. Läs mera

Utbildningsstyrelsen uppdaterade sina anvisningar 12.1. 2018

Efter att planen för småbarnspedagogiken trädde i kraft 1.8. 2017 har Utbildningsstyrelsen (UBS) 12.1. 2018 för första gången kommit med anvisningar för åskådningsfostran och anordnandet av religiösa evenemang inom ... Läs mera

Ny lag om elev- och studerandevård

Den nya lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) trädde i kraft 1.8.2014. Den betonar i synnerhet stöd för eleven och den studerande i förebyggande syfte. Läs mera

Evenemang och fortbildning

På den här sidan sätts in evenemang som riktar sig till personal både inom skolan, småbarnsfostran och församlingen. Läs mera

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Tills vidare finns informationen om eftis på Sacrista. Läs mera

Nordiskt perspektiv på samarbetet kyrka – skola

Nya synvinklar på samarbetet mellan kyrkan och skolan kan man få från de övriga nordiska länderna. Läs mera

Samarbete vid kris

Församlingen vill vara med i skolans vardag, i fest och vid kris – om skolan så vill. När man har ett nära samarbete lär man känna varandra. Då är det lätt att närma sig varandra också i en svår situation. Läs mera

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)