Välkommen till Skolan och kyrkan! Vi vill inspirera och stöda det lokala samarbetet mellan skolor och församlingar.

Samarbetskorgar

Välkommen till webbplatsen Skolan och kyrkan!

Här kan du läsa om hur skolor och församlingar kan samarbeta. Vi på Kyrkostyrelsen har valt att illustrera samarbetet med fyra korgar. Samarbetskorgarna har sin grund i Utbildningsstyrelsens anvisningar. När de olika korgarna för samarbete hålls åtskilda skapar det klarhet i hur skolor och församlingar kan samarbeta så att religionsfriheten förverkligas. Det är viktigt att […]… LÄS MER

Stöd i coronatider

En mycket viktig form av kyrkans skolsamarbete (korg 4) handlar om samarbete vid kris och om att stöda elevernas och personalens välmående. Kontakta gärna den församling/församlingar som skolan samarbetar med. Fundera tillsammans hur församlingens präster, ungdomsarbetsledare och diakoner i den här krisen kan vara ett stöd för skolans elever och personal. En del församlingar ger […]… LÄS MER

Gemensamt ansvar 2020 stöder föräldraskapet

När föräldern mår bra mår också barnet bra. Undersökningar visar att en positiv relation mellan barn och förälder främjar barnets utveckling som helhet. Gemensamt ansvar 2020 stöder föräldraskapet i Finland och i världens katastrofområden. Läs mer: yhteisvastuu.fi/sv/kampanj/… LÄS MER

Kyrkans samtalstjänst hjälper

Kyrkans samtalstjänst, chatten håller öppet vardagar dagtid 13–16 och måndag till torsdag kvällstid 19–21 (under mars ända till 23), fram till påsk. Det hjälper att sätta ord på sina tankar och känslor. Här är kyrkans samtalstjänst en möjlighet. Öppna samtalstjänsten här: samtalstjanst.fi… LÄS MER

NYTTIGA SIDOR

SÖK I PSALMBOKEN

SÖK I BIBELN